Select language
Call. +84 8 5431 8990

Tropika khác biệt!

Tropika tạo ra sự khác biệt từ 3 nền tảng chính: con người - phương tiện - quy trình.

Tropika là một đội ngũ có năng lực chuyên môn tốt, có lòng tự trọng nghề nghiệp, và được tổ chức tinh gọn, linh hoạt.

Tropika trang bị và huy động đầy đủ các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho công việc với chất lượng tốt nhất.

Hai yếu tố trên được đặt trong một hệ thống quy trình chặt chẽ, được vận hành hiệu quả, và liên tục cải tiến.


TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn