Select language
Call. +84 8 5431 8990

Thời gian giao hàng

Tiến độ giao hàng sẽ theo thỏa thuận với khách hàng trong Phiếu đặt hàng. Trong trường hợp có trục trặc về máy móc, cúp điện, hỏa hoạn, thiên tai hoặc các lý do khách quan, tiến độ sẽ được thỏa thuận lại với khách hàng. Thời hạn giao hàng thông thường từ 05 -07 ngày làm việc được tính sau khi duyệt bản proof. Trong trường hợp không in proof, thời điểm giao hàng sẽ được tính sau khi kiểm tra file hoàn tất. Hãy báo cho chúng tôi biết khi bạn có nhu cấu in gấp.


TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn