Select language
Call. +84 8 5431 8990

Sứ mệnh Tropika

Sản phẩm in ấn theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp có đặc điểm là khách hàng phải quyết định mua khi chưa được cầm trên tay sản phẩm thực tế. Bạn ký hợp đồng để mua một sản phẩm tương lai, mua với sự kỳ vọng, hình dung, tưởng tượng về món hàng muốn có. Sau khi bạn đã đặt mua thì hàng loạt công đoạn mới được triển khai để sản xuất ra sản phẩm. Và, trong không ít trường hợp, sản phẩm thực tế mà bạn nhận được lại không đúng với kỳ vọng ban đầu.

Thường có một khoảng chênh lệch, đôi khi rất lớn, giữa kỳ vọng và thực tế. Sứ mệnh của Tropika Artworks là san phẳng khoảng chênh lệch ấy. 

Chúng tôi có nhiệm vụ giải tỏa mối lo lắng của khách hàng khi phải mua một sản phẩm in ấn tương lai, bằng cách cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng. Khách hàng của chúng tôi có được sự yên tâm khi biết chắc chắn rằng sẽ nhận được những sản phẩm đúng như mong đợi.
 
Tropika khác biệt!
3 lý do chọn Tropika
Bước kế tiếp...
 


TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn