Select language
Call. +84 8 5431 8990

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận hàng và hóa đơn.

Thông tin tài khoản:
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI
Số tài khoản: 007.100.0621630
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương
Chi nhánh HCM (Vietcombank - HCM / Địa chỉ: 29 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM)


TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn