Select language
Call. +84 8 5431 8990

Phương thức đặt hàng

B1: Chọn sản phẩm và gửi yêu cầu báo giá cho chúng tôi. Cung cấp thông tin sản phẩm càng chi tiết càng tốt để chúng tôi gửi báo giá cho bạn.

B2: Sau khi thỏa thuận xong về giá cả, bạn gửi file cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi Phiếu đặt hàng kèm bản proof (nếu bạn có nhu cầu).

B3: Bạn kiểm tra nội dung bản proof. Thông báo cho chúng tôi nếu bạn phát hiện có lỗi sai và cần chỉnh sửa. Nếu không cần chỉnh sửa, bạn ký duyệt trên bản proof và Phiếu đặt hàng. Bạn có thể gửi Phiếu đặt hàng có chữ ký qua email, fax hoặc gửi trực tiếp cho chúng tôi.


TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn