Select language
Call. +84 8 5431 8990

3 lý do chọn Tropika


  • Được Tư Vấn
  • Được Bảo Đảm
  • Được An Tâm

TROPIKA ARTWORKS
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT NHIỆT ĐỚI


48-50 Đường 9A, KDC Trung Sơn
X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM

T (84-8) 5431 8990
F (84-8) 5431 8587
E sales@tropika.vn